Z čoho?

Z čoho je vyrobený betónový plot?

Betón, z ktorého je tento plot vyrobený pozostáva z prírodných materiálov.

Faktory pôsobiace behom výroby a skladovania tovaru, primárne poveternostné podmienky, môžu spôsobiť kolísanie farebných odtieňov a taktiež vznik tzv. výkvetov, t.j. vystúpenie voľného vápna, obsiahnutého v cemente, na povrch výrobku.

Zabrániť vzniku drobných farebných odlišností a vápenných výkvetov v súhrne pôsobením všetkých negatívnych vplyvov je aj za použitia najpokrokovejších chemických prísad technologicky nemožné.

Farebné rozdiely a výkvety môžu byť rôznej intenzity, v žiadnom prípade však nemajú vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti tovaru. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním spravidla dôjde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutie výkvetov.